Şehr-i Maraş'ın Ruhu Heykellerle Kirletiliyor

Habervaktim.com isimli haber sitesi yazarı Ali İlbey yazdığı yazıda Kahramanmaraş'ta yapılan heykelleri eleştirdi ve Maraş'ın ruhunun kirletildiğini yazdı.

Şehr-i Maraş'ın Ruhu Heykellerle Kirletiliyor

Habervaktim.com isimli haber sitesi yazarı Ali İlbey yazdığı yazıda Kahramanmaraş'ta yapılan heykelleri eleştirdi ve Maraş'ın ruhunun kirletildiğini yazdı.

Okunma
Şehr-i Maraş'ın Ruhu Heykellerle Kirletiliyor
banner203
Ali İlbey'in yazısını yorumsuz olarak yayınlıyoruz. Şehr-i Maraş'ın Ulu Camii civarına Maraş-Fransız Harbinin başında cereyan eden Bayrak Hadisesi'nin kahramanlarından Ulu Camii imamı Rıdvan Hoca ile bazı kahramanların heykellerinin dikilmesiyle Kahramanmaraş'ın, bir başka namıyla şanlı Maraş'ın Dulkadırlı Beyliği ile başlayan tarihî misyonu ve Türk-İslam şehir kimliği leke almış ve zedelenmiştir. Hüsnüzanla ifade ederim ki “yetkili” makam ve kurumların başında olanlar, İslamî duruş, düşünce ve istikametlerinden dolayı seçilip bulundukları yere gelmişlerdir. Güya şehr-i Maraş'ın tarihi şahsiyetlerini yaşatmak ve unutturmamak için heykel dikmeyi planladıklarında acaba alimlere danıştılar mı? Danışsalardı, heykelin İslam'da yasak olduğunun öğrenir ve Ulu Camii çevresini ruhu olmayan, çirkin simsiyah heykellerle doldurmazlar ve İslam medeniyetinin kendine has estetiği olduğunu bilselerdi dünyanın parasına mal olan o meşum heykelleri dikmezlerdi. MÜSLÜMAN İDARECİLER DE KEMALİSTLER GİBİ HEYKEL DİKMEYE BAŞLADILAR Yarım kafa Müslüman aydın böyle olur demek ki? Kurum ve kuruluşların başında seksen küsur yıldır despot Atatürkçü cumhuriyetçilerin olmasından ne kadar da ikrah gelmiştik, ne çabuk unutuldu? Şimdi Müslümanlar da Kemalistler gibi heykel dikmeye başladılar. Yoksa 28 Şubat'ın azılı generallerinin baskısıyla mı yapılıyor bu heykeller? 12 Eylül Darbesi'nin cuntacı Atatürkçü hükümetleri ve belediyeleri mi hükümferma yoksa? Hani o zulüm ve vesayet dönemlerini atlatmıştık. Müslümanca düşünen idareciler ve münevveranımız kurum ve kuruluşların başındaydı artık. İslamca düşünüp yapacaktık her icraatımızı. HEYKEL KARARI ALIRKEN KİME DANIŞTINIZ? Hiç okumamış bir Müslüman bile heykelin İslam ülkelerinde asırlardır yasak olduğunu, bu yasağın, dinimizin ulemasının fetvaları gereğince bir örf olarak devam ettiğini, heykel yasağının onlarca sebeplerinden birinin de Hıristiyanlara ve Frenk şehirlerine benzememek olduğunu bilir. Bir kurumun başında olan ve onun etrafındaki meclis ve encümen heykelleşme kararı alırken kime danıştı acaba? Yarım aydın kafasıyla, sözde “biz de modern şehir olalım ve heykellerimiz olsun” diyerek başlanmıştır muhakkak. Modernlik kavramının ne menem bir yok edici Batı ideolojisi olduğunu düşünemeyen Müslüman-muhafazakar başkan ve meclis üyeleri heykelin şehr-i Maraş'ın ruhunun kirleteceğini ya bilmiyorlar mıydı? Yazık ki ne yazık! ŞEHR-İ MARAŞ'A HEYKEL DİKENLER POSTMODERN BATI SANATINA KAPILDIKLARININ FARKINDA MIDIR? “Ne olacak yahu! Bizim de, her köşesi, her sokağı heykellerle donatılan Kemalizm'in Ankara'sı, Avrupa'nın Paris, Londra, Viyana, Prag ve Atina'sı gibi gelişmişliğin ve uygarlığın sembolü olan heykellerimiz olsun”¦” denilip karara mı bağlandı acaba? Eğer böyle ise yerli popülizmden daha kötü olan postmodern Batı popülizmine kapıldıkları açık. Biri çıkıp “memlekette zaten heykeller vardı. Atatürkçülük üstüne bunca heykele kafa tutmadınız da, tarihî şahsiyetlerimizin heykellerini biz dikince niçin taarruza geçiyorsunuz” diyebilir. Şayet böyle bir sözü gerçekten söyleyen çıkarsa, şu sorunun cevabını vermeye hazır olsun: 5816 Sayılı kanun gereğince korunan heykelleri dikenlerin zihniyet ve safında kaldığınızın farkında mısınız? Atatürkçüler, o heykelleri, “muasır” Batıcılığı bir devlet ve medeniyet tarzı olarak alıp, Kemalist cumhuriyetin “devrimlerinden” biri olan heykelciliği resmîleştirdiler. Elbet bir gün bu ülke bütün heykellerden temizleneceği günleri de görecek. Ya sen? Eklektik, temelsiz bir İslamî duruşunla heykeli meşrulaştırmaya ve masum göstermeye çalışan postmodern Müslüman olduğunu söyleyenlerden misin? AH, ŞANLI MARAŞ! ULU CÂMİİ ÇEVRESİNE FRENK İCADI HEYKELLER DİKİLİYOR Ah, şanlı Maraş! Fransız kafirinin mitralyöz kurşunlarının izinin silindiği Ulu Camii çevresi ve tarihî semtlerine şimdi Frenk icadı olan heykeller dikiliyor bağrına! Belli ki tarihî şehir kimliğini ve ruhunu pagan zamanları hatırlatan heykeller diyarı Avrupa'ya benzetecekler. O şanlı İslam şehri sûretin, her meydan ve konaklarının etrafı heykellerle Frenklere benzetilecek. Bir tarafta cami, bir tarafta heykeller. Laik ve seküler şehir sûretine dönüştürecekler seni. Ankara gibi, İzmir gibi”¦ En trajik olan da, Müslümanca düşünüp yaşayanlardan oy alanlar yapıyor bunu. İslam medeniyetinde heykel yasağını bilmelerine rağmen, modaya uyarak, modern ve gelişmiş şehir(!) olmak görgüsüzlüğünden gözleri kamaşarak, “artık, şehr-i Maraş'ın da heykelleri var ve daha da olacak” deyip böbürleniyorlar icraatlarından. Sana heykel yakışır mı ah, kahraman Maraş? ŞEHİRLERİN DE RUHU VE KİMLİĞİ VAR Şehirlerin de ruhu var elbet. Avrupa şehirlerinin ruhu başka, İslam şehirlerinin ruhu başka. İslam şehirlerinin içinde de Müslüman Türk şehirlerinin ruhu ve kimliği daha başka. Avrupa şehirlerinde dizi dizi her köşede, her caddede heykellerle karşılarsınız. Heykel, Batı'nın icadı ve plastik sanatlarındandır. İslam şehirlerinde heykel asla göremezsiniz. Çünkü heykel, yani insan sureti ve üç boyutlu gölgesi olan tasvir İslam'ca yasak. İslam şehirleri içinde Türklerin şehirlerinde de asla heykele rastlanmaz. Çünkü İslamların hadimi ve millet-i beyzanın başı Müslüman Türk şehirlerinde, diğer dindaş şehirlerden farklı olarak meydan ve sokaklarda kitabesi ve hikayesi olan çeşme ve tarihî şahsiyetlerin marifetleri ve hayır hasenatlarının anlatıldığı figüratif abideler görürsünüz. İSLÂM'IN HEYKEL HAKKINDA BUYURDUĞU Âlimlerden okuduğuma göre canlıların tasvir edilmemesine dair Kur'an-ı Kerim'de açık bir hüküm yok, ancak Maide sûresi: 90.ayette "Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytana ait pis işlerdir, artık bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz" buyrulmaktadır. Heykelin yasaklandığına dair sahih hadisler var. Efendimiz.s.a.v'ın hadisi: “Resim ve heykel olan eve melek girmez.” HEYKEL, TEK ALLAH İNANCINDAN KOPUK BATI AYDINLANMASININ VE PAGANİZMİN ÜRÜNÜDÜR Müslüman, dünyayı, yani görüneni aramaz. Müslüman, ahiretin peşindedir, aşkın olanı arar; denî olanla, yani sonu olan bir şeyle işi yoktur. O yüzden Müslümanların sanatı mücerrettir. Oysa resim ve heykel, dünyada bulunan nesnelerin birebir karşılığını yapmaktır. Heykel, zaten müşahhas olanı bir kez daha müşahhaslaştırmaktan başka bir şey değildir. İslam, özellikle Mekke döneminde insanların eski inançlarının tesirinden kurtarılmaya, putçuluğun ve putlara tapmanın ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bir dönemdir. olmuştur. Heykel sanatının gelişmesinde kiliselere süsleme gayesiyle yerleştirilen heykellerin tesiri “Rönesans ve aydınlanma” dönemiyle hızla yayılmıştır ki “Tek Yaratıcı” inancından” kopuk aydınlanmanın ve eki Yunan mitoloji ve düşüncesiyle pagan anlayışın da tesiriyle insan sureti ve tasviri kadın ve erkek her cinsin heykelinin yapılması “çağdaş” bir estetik sanat olarak yayılmaya başladığı malumdur. TÜRKİYE'DE HEYKELLEŞME KEMALİST ALTI OK CUMHURİYETİYLE BAŞLADI Türkiye'de ise heykelleşme, heykelcilik resmî bir sanat ve “ sözde muasır medeniyet sembolü olarak Atatürk cumhuriyetle başlar ve dokunulmaz bir tabu olarak her kurum ve meydanlara dikilmesi mecburi hale getirilir. Canlı resmi yapmanın yasak olduğu ve heykelin ise hiçbir zaman müsaade edilmediği Müslüman ülkelerde ve Osmanlı'da ise mücerret resim diyebileceğimiz, Hüsnü Hat, Tezhip, Ebru, Minyatür gibi sanatların gelişmesi bundandır. Özellikle Hüsnü Hat, cami süslemelerinde kullanılması, ayet ve hadislerin süslü yazı sanatı ile yazılması sonucu pek çok ayet ve hadisler, onlarca çeşit yazı türü ile yazılmış, evlerde, abidelerde, mezar taşı ve her türlü kitabelerde bir sanat eseri olarak duvarları süslemiştir. Kuran-ı Kerim'lerin iç sayfalarında kullanılmak üzere Ebru kağıtlarının üretilmesi, ebru sanatının gelişmesine vesile olmuştur. OSMANLI, HEYKEL YERİNE “İHSAN”A VESİLE OLACAK ÂBİDELER DİKERLERDİ İslam alimlerinin iki boyutlu ve gölgesi olmayan minyatür resimlerine itiraz etmemeleri sebebiyle Müslüman sanatçılar bir takım hadiseleri ve şahsiyetlerin varlığını resmederken, minyatür kullanmışlardır. Müslümanlar arasındaki önemli sosyal hadiseler minyatür sanatı ile anlatılmış padişahlara sunulmak üzere müstakil minyatür kitapları oluşturulmuştur. Tezhip, tabiattaki çeşitli bitki ve hayvanların figürleştirilerek resmedilmesi sanatıdır. Tezhipte de tıpkı minyatür sanatında olduğu gibi, resmi yapılan nesnenin gölge oluşturmayacak şekilde resmedilmesine itina gösterilmiş. Osmanlı-İslam medeniyetinde özellikle tezhip, minyatür, ebru ve figüratif tasvirlerin gelişmiş olması, heykelin, yani insan suretinin tasvirinin dinen yasak olmasındandır. Osmanlı heykel dikmek yerine ebedî abideler dikmeyi seçti Muhitini baştan başa çeşmelerle, kubbelerle, sebillerle, köprülerle, hanlarla, kervansaraylarla, aşhaneler, bimarhanelerle süsleyip, bunların bekası için sanat ve mimari geliştirdi. Osmanlı'nın nazarında ebedileşmenin ölçüsü faydasız bir heykel yontmak değil, bir mabed inşa etmek ve Müslümanların hayrına hizmet eden bir medreseye kubbe çakmaktır. Osmanlı nazarında ebedileşmenin ölçüsü faydasız bir heykel yontmak değil, bir mabede imza atmak ya da insanlığın hayrına hizmet edecek bir medreseye kubbe çakmaktı HEYKELİN HARAMLIK İLLETİ İslam alimlerinin kitaplarına göre, “Meleğin, resim ve heykel olan eve giremez” hadisinin “bir mecaza işaret ettiğini ve nuri bir meleğin, yani bugünkü dille bir frekansın şekli olmadığı gerçeğinden yola çıkıldığında; insanın şuurunda şayet şekilcilik söz konusu ise, idraken melekî boyuta geçmesinin imkansız olacağı vurgulanmış, ayrıca meleki tesirlerden faydalanmasının da imkansız olduğu” ima edilmiştir. Bu hadisin, “Şekilcilikten kurtulamayan bir insanın melekî boyuta adımını atmasının mümkün olamayacağı” manasına da geldiği ifade edilmekte. Bazı hadisler şunlardır: “Melekler, köpek ve tasvirlerin bulunduğu eve girmez.” “Allah'ın yanında azabı en şiddetli olan insanlar tasvircilerdir.” “Her musavvir cehennemdedir. Musavvirin, tasvir ettiği her surete kıyamet gününde Allah hayat verir de o canlı suret cehennemde kendini yapana azap eder. Eğer sanatına devam etmek zorunda isen ağaç resmi ve canlı olmayan vücut kısımlarının resmini yap.” Ebu Hüreyre Rasulullah'tan naklediyor: “Aziz ve celil olan Allah şöyle buyurmuştur: Benim yarattığım gibi yaratmaya çalışan kişiden daha zalim kim vardır? Haydi onlar yoktan bir zerre yaratsınlar yahut bir habbe meydana getirsinler veya bir arpa tanesi yaratsınlar.” “Cebrail, Muhammed'in yanına girmek için izin istedi. O da girin buyurdu. Cebrail 'nasıl gireyim, evinde birtakım at ve insan şekillerinin üzerinde bulunduğu bir perde asılıdır. Ya bu resimlerin başlarını koparmalısınız yahut bu perdeyi indirip yere sermelisiniz' dedi” (Buhari'den) “Aişe'nin nakışlı örtüsü hakkında Peygamber şöyle buyurdu: Onu benden uzaklaştır, onun resimleri namaz kılarken gözüme çarpıyor. Aişe naklediyor: Muhammed bir seferden geldi. Benim şekilli perdemi yırttı, yüzünün rengi değişti ve: Ey Aişe, kıyamet gününde insanlar içinde en şiddetli azaplısı Allah'ın yaratmasına benzetmeye çalışan kimselerdir, buyurdu. Biz o perdeyi kestik, ondan bir iki tane yastık yaptık” (Buhari'den) Okuduğum bir başka kitaba göre,İslam paraları üzerinde çoğu zaman elhamdülillah, Allahüekber, bismillah, lailaheillallah ibareleri basılmış, resim konulmamıştır. İslam sanatı, bütün sahalarda sureti yansıtan şekillere yer vermemiş, hüvelbaki (baki olan Allah'tır) ilkesince, tevhidi öne çıkarmıştır. HEYKEL, ROMA, BİZANS, YUNAN VE SASANİ'DEN KALMA PAGAN KÜLTÜRÜDÜR Roma, Bizans, Yunan ve Sasanilerin pagan kültüründen kalmadır heykel. İzzetbegoviç'in de ifade ettiği gibi “İslam sanatı bütünüyle insanın kendi esas kıyme¬tini anlamasına yardım edecek bir ortam oluşturmayı amaçlar. Bu yüzden son derece nisbî ve geçici nitelikte de olsa put olabilecek her şeyi yasaklar veya engeller. Allah'ın görünmeyen huzuruyla insan arasında hiç bir şey bulunmayacaktır!” Heykel'in ontolojik kökeninde, insanın ebediyet arzusunun yattığına ilişkin yaygın kanaati destekleyen pek çok bilgi ve örnek vardır. Fakat Yunan geleneğinde görüldüğü biçimiyle, donmuş, hayatın özündeki deveranı yansıtmayan formların, insanın ebedîlik iştiyakından çok, hayatın bir anını veya görünümünü donuk biçimde kaydetme eğilimi mevcuttur. HEYKELİN “HÂTIRAYA SAYGI”YLA MASUM GÖSTERİLMESİ CEHALETTENDİR Heykelin, bir “hatıraya saygı”yla masum gösterilmesi ya cehalettendir ya da sentezci ve seküler kafaya sahip olmaktandır. Bir alimin dediği gibi, “Gerçekte Müslümanların heykelleri, camiler, medreseler, köprüler, darüşşifalar, çeşmeler, kümbetler ve mezar taşlarıdır”¦ ” Anlaşılan şu ki, yapılan sanatlı eserler ahreti hatırlatacak ve bu dünyada Müslümana “ihsana” vesile olacak ve hayra vesile kılacaktır. Heykelde “ihsan” olabilir mi? ÂLİMLERİN HEYKEL HAKKINDA GÖRÜŞLERİ Mevzuun ehli Mustafa İslamoğlu'nu dinleyelim: “Heykel ve resim Allah Rasulü tarafından yasaklanmıştır. Bu yasağın illeti putperestliktir. Zira o dönemin insanı bir resim gördüğünde duramıyor, hemen ona tapma aklına geliyordu. Putperestlikten yeni çıkıldığı için Efendimizin bu hassasiyeti gösterdiği açık. Değilse, yere serilen üzeri resimli sergilere, üzerinde canlı figürleri olan perdelere ses çıkarmadığını da biliyoruz. Eğer bu suale evet dersek, o takdirde bu yasak her dönemde, her zemin ve zamanda katiyyetle uyulacak ve uyulmaması durumunda vebal oluşan bir yasak olur. Fakat Kur'an'da Hz. Süleyman'ın görkemli devletinden bahsedilirken olağanüstü mahir birilerinin onun için Temasil (heykeller) yaptığı ifade buyurulur (Sebe 13) “Yine Enbiya 52. ayette ise Hz. İbrahim'in babasına ve kavmine ”˜Bu Temasile (heykellere) neden tapıyorsunuz' diye sorar. Demek ki, Hz. Süleyman için yapılan da, Hz. İbrahim'in babasının ve kavminin taptığı da Temasil idi. Peki, Hz. Süleyman'ın sarayı için temasil yaptırmasından ne çıkar? Bu bize delil olur mu? Şu çıkar: Mutlak haramlar her şeriatta ve her zamanda haramdır. Bunlar beş emniyet/emaneti oluşturan can, akıl, din, nesil ve mal emanetlerine ihanet olan cinayet, alkol, şirk ve nifak, zina ve hırsızlık her dönemde yasaktır. İlletine mebni değildir, gerekçesine dayalı değildir. Bir peygamber böyle bir şey yaptırmış ise, bu yasağın Mutlak Hakikate değil mukayyet olduğunu gösterir. İlletine mebnidir. Eğer yapılan heykel ve resimlere tazim ediliyorsa, kesinlikle haramdır, yasaktır, aynı hükme girer. (”¦) Bizde bazı siyasi kişiliklerin heykeli için de aynı şey geçerlidir. “HEYKELGELENEĞİ, TANRI'YLA YARIŞAN, TANRI'YA ”˜BEN DE YARATIRIM' MEYDAN OKUYUŞUNUN ÜRÜNÜDÜR” “İşin bir de İslam medeniyetinin kodları, Müslüman zihninin işleyiş biçimi, İslam estetiği ve Müslüman tasavvuru kısmı vardır. Esasen resim insanın eşyayı elde etme tutkusunun bir uzantısıdır. Heykel ise Eski Yunan'dan beri "Mimesis”in en belirgin aracıdır. Tanrıyı taklit mantığına dayalı Yunan Heykel geleneği, özünde Tanrı'yla yarışan, Tanrı'ya ”˜Ben de yaratırım' meydan okuyuşunun bir ürünüdür. Bir tür Prometheus kompleksi yani Batı Hümanizminin temeli olan ”˜İnsan her şeyin ölçüsüdür' küfrünü işte bu mantık icad etmiştir. İslam estetiği soyuttur. Bir Müslümanın hareket noktası Hat olmalıdır. Hat sanatının kaynağı ise Kur'an'dır. Batı heykel sanatının ana objesinin kaba bir “gerçekçilik” adına çıplak erkek ve kadın bedeni olması tesadüf değildir. Bu aynı zamanda bu sanatın günaha, hedonizme, aşüfteliğe alet edilmesidir.” Şimdide Beşir Ayvazoğlu'na kulak verelim: “Yunan sanatlarının İslam dünyasında hiçbir şekilde benimsenmediği açıktır. Putperestlikle savaşan bir dinin mensupları birtakım ahlaksız tanrı ve tanrıçaların dünyasına nasıl ilgi duyabilirlerdi? Üstelik bu tanrı ve tanrıçaların insan biçiminde tecessüm ettirilmeleri, yani antropomorfizm, bir Müslümanın asla kabul etmeyeceği bir tavırdı. Kaldı ki güzeli insan vücuduyla sınırlayan, düzen fikrinden sonsuza geçemeyen Yunan sanatının Müslümanlara verebileceği bir şey yoktu. (”¦) Tasvir yasağının başından beri Müslüman sanatçıları irreele, mücerret formlara zorladığını”¦söyleyebiliriz. (”¦) Bu yasağın arkasında putperestliğe karşı verilen amansız mücadelenin şuuru vardır. Kabe'ye giren Peygamberin ilk işi putları oradan uzaklaştırmak ve duvarlardaki bütün resimleri sildirmek oldu.” İÇİMİZDEKİ PUTLAR GİBİ ZÂHİRÃŽ PUTLARI DA KIRMAK GEREK Hasılı, A. Halet Çelebi'nin mısralarıyla kardeşçesine, yani Müslümanca bir temenni ile bitirmek istiyorum şehr-i Maraş'ı bilip bilmeden heykelleştirmeye çalışanlara: “İbrahim içimdeki putları devir elindeki baltayla kırılan putların yerine yenilerini koyan kim.” Şairin dediği gibi, şüphesiz içimizdeki putları kırmaya hepimiz vazifeliyiz. Zahirdeki putlar da, heykeller de kırılmalı. Alınmadan, gücenmeden, velveleye kapılmadan, makam ve gurur meselesi etmeden. “Ey ahali! Bir an gaflette bulunmuşuz; hatamızı tamir edeceğiz” ikrarında bulundukları gün, kahraman olurlar inanın. Habervaktim.com
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hacı KAYA 4 yıl önce

İnanın yaramıza merhem oldunuz Bu yazınızı ancak bu kadar güzel kaleme alınabilirdi.Benim yüreğim daha fazla coşuyor ancak bunu kelimelerle ifade edemiyorum.Yapanlarada yakışmış.PUT VE PUTCULUĞU BİLDİKLERİNİ biliyorum

Avatar
DEMİR KAN 4 yıl önce

Sayın Ali İlbey....
yorumunuzu okudum. Allah aşkına cvb yazın bana lütfen. Siz ve sizin gibiler, Kahramanmaraş a yapılan bu sanat eserlerine Kemalist düşünce gibi ifadelerde bulunuyorsunuz, Size bir sorum var. Put tapılan ilah diye ifade edilir, semboller ise heykeller olarak adlandırılır. Yaşadığınız şehirde PUT a tapan insanlar olduğunu mu düşünüyorsunuz da böyle güzel eserlere ve sembollere karşı duruyorsunuz. Siz evinizde kahve fincanının bir heylek olduğunu, çiçek koyduğunuz vazonun heykel olduğunu idrak edememişsiniz, Lütfen evinizde TELEVİZYON, RADYO, CEP TELEFONU kullanmayın. Lütfen ARABAYA binmeyin. çünkü bindiğiniz her araba doğadaki hayvanlardan esinlenerek tasarımları yapılmıştır. Şu maraş neden gelişmiyor diyorum. Zatınızı tanıyınca İSLAMI BÖYLE ESERLERE ALTET EDEN KİŞİLERİN KİM OLDUĞUNU DAHA İYİ GÖRÜYORUZ. Siz İslamiyeti bilseniz böyle konuşmazdınız bence. Lütfen Güzel dinimizi Böyle saçma sebeplere bağlamayın. Çünki HEYKELLER BİRER SEMBOLDÜR. SEMBOLDÜR SEMBOLDÜR..... ANLAYIN ARTIK. HİÇ KİMSE ORADAKİ ECDADIMIZI TEMSİL EDEN SEMBOLLERE TAPMAYACAK... TAPMAYACAK TAPMAYACAK. KİMSE, ORADAKİ HEYKELLER ÖNÜNDE SECDE ETMEYECEK ETMEYECEK, ETMEYECEK....... LÜTFEN ZATINIZ ADINA BÖYLE BİR DÜŞÜNCEYE SAHİP OLDUĞUNUZ İÇİN ÇOK ÜZÜLDÜM.

Avatar
Adem Demir 4 yıl önce

Bir yiğidin islami düşünce tefekkür eksenli olarak ele aldığı şu metinlerden yola çkarak bize ister yobaz ister dogmatist yakıştırmalarına inat şu dik duruşunu anlayışını ve ferasetini yürekten destekliyorum. kalemine ve yüreğine sağlık aziz dost.

Avatar
abdullah maraşlıoğlu 4 yıl önce

Üsdad N. Fazılın "Üniversitelerde Başörtüsünü yasak etmek, Maraş ta yaşanan fıransızların başörtüsü saldırıyla başlanan milli mücadelenin ruhuna tükürmektir" der. Bende diyorum ki o heykelleri oraya dikmek, heykellerin tasfir ettiği şahlanışın ruhuna tükürmektir. Tamda Sayın Başbakanın "ucube" dediği hadise gercek olmuş. üstelik maraşta, üstelik, mübarek insanların heykeli dikilerek, üstelik başbakanın partisinden bir belediyece...NE YAMAN ÇELİŞKİ...
Dünyada ilk put hz. Ademin resminin yapılması, sonra o resmin heykele ve puta dönüşmesiyle gerçekleşmiştir.
son yüzyılın en önemli hastalığı dinde "şekilcilik" tir. işin özünden kopan ve şekilsel müslüman kitleler. Başörtülü ama makyajlı, hacı ama ticarette faiz uygular gibi. Bu heykel hadisesi de tamda böyle ruhu boşalmış dindarlığın bir göstergesi. AMA bu kadar basiretsizlik beklemiyordum...

Avatar
Keşan 4 yıl önce

Senin heykelini dikseler gık demez göz yaşlarınıa boğulursun mutluluktan... konuyuda gitmiş nereye bağlamış... sen kabeye karşı namaz kılanları kabaye mi tapıyor nsanıyorsun....
ayrıca;
Putperestlerden neden korkuyorsun adam din elden gitti mi demek istiyorsun.... neyse...

Avatar
olcay 4 yıl önce

Hocam yorulmamış zahmet etmiş yazmışsın ellerine sağlık da”¦
Heykellerin Dinen yasaklandığına dair net ifade yok bu bir.ikincisi bende sizin gibi Atatürk ü sevmezdim ama sonradan anladım ki büyük adammış bizim için silah arkadaşlarıyla birlikte çok cefa çekmiş fedakârlık yapmışlar. İnkâr etmek neye yarar ki kafamızı kuma gömmekten başka. Yaptıkları ortada dünyada tanınmış kabul görmüş lider yattığı yerde rahat uyusun, emek vermiş yok olmakta olan bir Milleti - vatanı kurtarmış devletini kurmuş bize bırakmış daha ne istiyorsun adamdan yok laikmiş-kemalistmiş bilmem neymiş. Allahın Ağrına Varmasın yakında yüzümüze gözümüze duracak bu gidişle.
Heykellerin vaziyet halini tartışalım: Bakıldığında insanlar sanki sürü pisikojisiyle hücum ediyor bu yanlış. Öncesinde birtakım görüşmeler münazaalar yapılıyor kararlar alınıyor fikir birliği yapılıyor. Sütçü imam, Aslan bey bunların heykelleri dikilebilir ama bakıyoruz ki fazla sulandırılmış, gayri ciddi hal almış, resmen dalga geçilmiş, havası yaratılmış şehrimizle. Derhal düzeltilmelidir. Saygılar.

Avatar
ADA 4 yıl önce

Bu beyefendi aynı zamanda marasgündem'de de yazmakta.diğer yazılarını okusanız tam facia! kendi kabuğunu kıramayan,oluşturduğu dünyanın dışına çıkmak istemeyen ve bunun için de hiçbir çaba sarfetmeyen,geçmişteki örümceklerin ağlarına takılı kalmış bir şahsiyet.daha da acısı bu şahsiyetin bir yazar oluşu(olduğunu zannetmesi) ve toplumda yolgösterici,eğitimci sıfatına bürünmesi.işte tipik bir maraş'lı profili.işte şehrimizin hali!yazık çok yazık!

Avatar
AHMET 4 yıl önce

Bu şehrin ecdadını sembolleştiren ve Şhrimize bu güzel eseri kazandıran sayın Başkanımıza ve bu kararı alan heyete Sonsuz Teşekkürlerimi Sunuyorum. Ali İLBEY gibi düşünen her kim varsa sizi İslamiyeti anlamaya davet ediyorum.afaki aldığınız bilgileri burada yayınlarken Chiliye dönemindeki yaşantı ve inanç şeklini nasıl olurda bu güne uyarladınız şaşırdım doğrusu. bunun üzerine size sayfalar dolusu yazıyı bende yazarım size, ama anlayamadığınız BİR GERÇEK VAR.... HİÇ KİMSENİN TAPMAYACAĞI VE İLAH OLARAK KABULLENEMEYECEĞİ BİR ABİDEYE... Nasıl olurda bunca yakıştırma yapıyorsunuz... Siz islamiyeti bu kadar basitmi gördünüz de hadisleri ÇARPITARAK BURADA YAYINLIYORSUNUZ. YAZIKLAR OLSUN DİYORUM SİZE. bu şehir yıllarca bu düşünceden kurtulmaya çalışıyor, kurtulamamış meğerse

banner122

banner91

banner130

banner40

banner126